กระจกหลายชั้น หรือลามิเนท


กระจกลามิเนต

กระจกลามิเนทเป็นกระจกชนิดหนึ่ง ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการนำกระจก 2 แผ่นหรือมากกว่า 2 แผ่น มาประกบติดกันด้วยฟิล์มตรงกลางที่เหนียวและแข็งแรง ที่เรียกว่า PVB (POLYVINYL BUTYRAL)

โดยกระจกที่นำมาใช้ผลิตเป็นกระจกลามิเนต คือกระจกธรรมดา หรือกระจกนิรภัยเท็มเปอร์

คุณสมบัติ

  • ป้องกันการทะลุทะลวงเนื่องจากการแตกและบุกรุกได้
  • ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภาพนอกจึงก่อให้เกิดบรรยากาศสบายแก่ผู้อยู่อาศัย และยังช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  • มีความปลอดภัยเมื่อถูกกระแทกจนแตก แผ่นฟิล์มจะยึดไม่ให้กระจกหลุดออกจากกัน
  • ป้องกันเสียงรบกวน และลดการก้องของเสียงได้ดี

ประโยชน์การนำไปใช้งาน

  • ใช้ติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากการบุกรุก สามารถตอบโจทย์เรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย เช่น ทำเป็นกระจกสกายไลท์ ราวกันตกบันได ฉากกันห้องน้ำ เป็นต้น
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • การเสื่อมสภาพของฟิล์มอาจเป็นสาเหตุในการเกิดรอยด่างหรือการแยกตัวของชั้นกระจกได้
  • กระจกลามิเนตจะเกิดฟองอากาศ เมื่อสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลา
  • ไม่ควรให้รอบกระจกถูกสารละลายต่าง ๆ  เพราะอาจจะทำให้ชั้นฟิล์มเสียหาย
  • ควรวัดขนาดกระจกให้พอดีก่อนการติดตั้ง เพราะไม่แนะนำให้ตัดแปลงขนาดในภายหลัง

ลูกค้า ของเรา