ความเป็นมาของ บริษัท


     บริษัท วัฒนชัย เท็มเปอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยคุณชวลิต วัฒนชัย ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงาน มาที่ 9/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น

"บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัด"

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระจกนิรภัยเท็มเปอร์ และผลิตภัณฑ์กระจกอื่นๆ อาทิเช่น กระจกเจียรปลีรูปทรงต่าง ๆ กระจกเจียรกลม กระจกเจียรรูปแบบต่างๆ กระจกอาคารสถานที่ กระจกด้านงานวิศวกรรม กระจกด้านงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน กระจกด้านความปลอดภัย กระจกพ่นทราย และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งด้านอุตสาหกรรม และงาน เฟอร์นิเจอร์ ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.965-2560 (TIS.965-2017) จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

     บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัด ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัด

Gallery


ลูกค้า ของเรา